Christian Robert-Tissot

Rien ne va plus, 1997
Photograph
© Christian Robert-Tissot, Collection David H. Brolliet, Genève.