XiaoFei Qiu

Mosco, 2006
Oil on canvas
30 x 40 cm
© XiaoFei Qiu, Collection David H. Brolliet, Genève.